• yongtong11
 • yongtong11
 • yongtong11

BiziňkiHaryt

Biz esasan telekom operatorlary, in engineeringenerçilik potratçylary, distribýutorlar we ş.m. hyzmat edýäris, mysal üçin China Mobile, China Telecom, China Unicom, Malaýziýa Telekom, Nepal Telekom, Müsür Telekom, Şri-Lanka Telekom, Telefonika we ş.m. Önümlerimiz ähli ýerlere eksport edildi. dünýä, diňe demirgazyk bilen çäklenmän & AMP; Günorta Amerika, Europeewropa, Günorta-Gündogar Aziýa, şeýle hem Eastakyn Gündogar we Afrika we ş.m.
ähli önümi görmek
shouyetu

Habar merkezi

 • Süýümli optiki kabeller häzirki baglanyşyk zerurlyklaryny nädip kanagatlandyrýar?

  2024/02/19

  Süýüm optiki we kabel birikdirmeleri, ýokary tizlige, giň örtüge we geçirijilik giňligine ýetmek üçin häzirki zaman aragatnaşyk ulgamlary üçin fon tehnologiýalarydyr. Süýüm optikasy, kabeller, birleşdirijiler we ahyrky süýüm optikasy ýaly aýratyn komponentler häzirki we ýüze çykýan programmalary goldamak üçin onýyllyklaryň dowamynda ösdi. Häzirki wagtda maglumatlaryň zerurlygy, esasanam pandemiýa döwründe we ondan soň täze sepgitlere ýetdi. Bu islegi kanagatlandyrmak üçin bar bolan adaty kabel ýerleşdiriş usullary indi ýeterlik däl we 10x süýüm 3x tizlikde ýerleşdirilmeli. Esasy tehnologiýa we maýa

 • PLC optiki bölüjiniň tehnologiýasy we bazar derňewi

  2024/01/16

  Optiki bölüji FTTH optiki enjamlaryň özenidir. Uly ösüş potensialyny öz içine alýar we FTTX bazarynyň ösüşiniň esasy hereketlendirijisi bolar. Şübhesiz, optiki aragatnaşyk önümçilik pudagyna janlylyk we kynçylyklar getirer we optiki aragatnaşyk kompaniýalaryna hem kynçylyklar getirer. Çalt ösüş üçin ýer getiriň. Bu makalada PLC bölüji bazary, pudagyň ýagdaýy we tehnologiýanyň ösüş ýagdaýy jemlenýär. PLC çipleriniň, optiki süýüm massiwleriniň we gaplaýyş gaplaýyş tehnologiýasynyň ösüşi gysgaça derňelýär. Häzirki wagtda, co

 • Gowy täzelik! Topar birin-birin agyr agram sanawynda hormat gazandy!

  2023/10/19

  2022-nji ýylyň 7-nji sentýabrynda Hytaýyň iň gowy 500 hususy kärhanasy sammiti geçirildi. Duşuşyk onlaýn we awtonom re modeimiň utgaşdyrylyşynda geçirildi we toparyň direktory we wise-prezidenti Wu Bin, Zhejiang welaýatynyň kiçi geňeşinde geçirilen ýygnaga gatnaşdy. “FCJ Group” “Iň gowy 500” sanawynda degişlilikde 386-njy we 241-nji orny eýeledi. Duşuşykda Hytaýda hususy kärhanalar 2022 ″ we “Hytaýda önümçilik senagatynda iň gowy 500 hususy kärhana” yglan edildi. “FCJ Group” -yň yzygiderli 20-nji ýyl, Hytaýyň iň gowy 500 hususy kärhanasyna girmegi we reýtingi ýokarlandy.

ähli habarlary gör

Kompaniýa hakda

FCJ OPTO TECH esasan aragatnaşyk pudagynda jemlenen FCJ toparyna degişlidir. Zhejiang welaýatynda ilkinji aragatnaşyk optiki süýüm kabelini döreden, optiki süýümli kabelleri we bölekleri öndürmekde 30 ýyldan gowrak tejribe toplan bu kompaniýa 1985-nji ýylda esaslandyryldy.

Kompaniýa häzirki wagtda “Preform”, optiki süýümler, optiki süýüm kabelleri we beýleki degişli komponentler we ş.m. ýaly optiki aragatnaşyk pudagynyň ähli ugurlaryny gurşap alýar, annualyllyk önümçilik kuwwaty 600 tonna optiki preform, 30 million kilometr optiki süýüm, 20 million kilometr aragatnaşyk optiki süýümli kabeller, 1 million kilometr FTTH kabelleri we dürli passiw enjamlaryň 10 million toplumy.

Koprak oka
Habaryňyzy goýuň